2 ซูเปอร์สตาร์มวยไทย “บัวขาว-แสงมณี” โชว์แม่ไม้ออกเผยแพร่

“บัวขาว บัญชาเมฆ” ผนึกกำลัง “แสงมณี ส.กาแฟมวยไทย” ซูเปอร์สตาร์มวยไทย แสดงแบบศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพื่อการเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาล

ADVERTISEMENT

 โดยทั้งคู่เป็น 2 ยอดมวยผู้ได้รับการคัดเลือกในการถ่ายทอดสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวิดีทัศน์ “หลักสูตรกีฬามวยไทย 9 ขั้น โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”

 ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้ข้อมูลถึงหลักสูตรนี้ว่า

 หลักสูตรกีฬามวยไทย 9 ขั้นนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาภูมิปัญญาของชาติเข้าสู่ระบบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่เป็นภาษาไทยในประเทศและจะถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศอีกหลายๆ ภาษา ทั่วโลก โดยมีความคาดหวังว่าจะเป็นหลักสูตรมวยไทยที่ทันสมัยทั้ง การแสดงถึงความงดงาม ความครบถ้วนในเนื้อหา ทักษะ รูปแบบ และเทคนิคกระบวนการถ่ายทอด เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและเข้าถึงของประชาชนชาวไทยทุกเพศ ทุกวัย และสามารถเรียนรู้ไปด้วยกันได้ทั้งครอบครัว

  โดยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและรับรองคุณวุฒิของผู้เรียนศิลปะมวยไทยจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อันประกอบไปด้วยนักวิชาการศึกษา และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านมวยไทยประสบการณ์สูง รวมพลังสร้างสรรค์  ศิลปะมวยไทยเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาล 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เพื่อพัฒนาระบบ กระบวนการฝึกอบรมกีฬามวยไทยให้เป็นไปตามระดับขั้นความสามารถของทักษะต่าง ๆ

 2. เพื่อนำหลักสูตรกีฬามวยไทย 9 ขั้น ไปใช้ในฝึกอบรมให้กับยุวชน เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เกิดความตระหนักและความภาคภูมิใจในศิลปะมวยไทย

 4. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานศิลปะมวยไทย

 5. เพื่อเผยแพร่ และบูรณาการศิลปะมวยไทยในมิติต่างๆ สู่สากล

 และเพื่อความถูกต้องและสวยงามตามแบบอัตาลักษณ์ของแม่ไม้มวยไทยที่ครบถ้วน ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านอันได้แก่ อาจารย์เสนห์ ทับทิมทอง  ครูมวยระดับ Grand Master ผศ.ประยุทธ วงศ์ปรเมษฐ์ วิทยากรและกรรมการตัดสินมวยไทย และ ผศ.ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ได้ให้การแนะนำและดูแลความถูกต้อง สวยงามอย่างใกล้ชิดตลอดการถ่ายทำ

บัวขาว บัญชาเมฆ ยอดมวยชื่อดัง ได้กล่าวถึงความรู้สึกต่อการถ่ายทำในครั้งนี้ว่า

 “รู้สึกภาคภูมิใจ การทำงานครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ทรงคุณค่า และถูกต้องตามแบบแผนศิลปะแม่ไม้มวยไทยดั้งเดิม เป็นศิลปะที่ได้รับการยอมรับจากต่างชาติทั่วโลก นี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมกันสร้างความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องร่วมกัน ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากที่สื่อได้ร่วมกันเผยแพร่ โอกาสที่ดีของมวยไทยต้องเกิดขึ้นต่อจากนี้อย่างแน่นอน”

 ส่วนนักชกรุ่นน้องอย่าง แสงมณี ส.กาแฟมวยไทย ก็ได้กล่าวความรู้สึกต่อการได้มีส่วนร่วมครั้งนี้ว่า

 “ผมดีใจมากที่ได้รับเกียรติที่สำคัญในครั้งนี้คือผมได้รับคัดเลือกให้มาประกบคู่พี่บัวขาว ในขณะที่นักมวยเก่งๆ และมีชื่อเสียงในประเทศไทยมีเยอะมาก ได้ประสบการณ์จากพี่เค้าครับ พี่เค้าทำตัวอย่างให้ดูเช่นการวางท่าที่สวยงาม ถูกต้อง เทคนิคการชกคู่ต่อสู้ การหลบหลีก ในตำรานี้มีบอกไว้หมดครับ ที่สำคัญคือมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างอาจารย์ทั้ง 3 ท่านมาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด อยากให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ครับ ในตำราสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นระดับนักมวยอาชีพ และสื่อที่ผลิตขึ้นครั้งนี้มีความสวยงามด้วยครับ ทุกฝ่ายตั้งใจกันมาก ดูแล้วรู้สึกภาคภูมิใจต่อการเป็นนักมวย ภาคภูมิใจต่อความมหัศจรรย์ของแม่ไม้มวยไทยมากครับ”

สื่อเผยแพร่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และวีดีทัศน์ “หลักสูตรกีฬามวยไทย 9 ขั้น โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” จะเป็นเอกสารแจกฟรีในสถานที่ต่างๆ ซึ่งรายละเอียดจะนำเสนอสำหรับท่านที่สนใจในโอกาสต่อไป

 ผู้รักกีฬามวยไทย โปรดติดตาม !!